Kontaktujte nás info@hk-green.sk

Orchidea a jej choroby

Čeľad Vstavačovité (lat. Orchidaceae), ľudovo Orchidey, je nesmierne obsiahla. Doteraz bolo vo voľnej prírode popísaných asi 30 000 botanických druhov. Krížením v umelých podmienkach bolo vytvorených viac ako 100 000 hybridov a kultivarov. To svedčí o ich veľkej popularite a obľúbenosti  medzi pestovateľmi okrasných rastlín. Dnes sa Orchidea vyskytuje v mnohých domácnostiach. 

Pestovateľ Orchideí sa časom určite stretne s chorobami a škodcami napádajúcimi tieto rastliny. 

Objavujú sa prevážne na zanedbaných a nesprávne pestovaných rastlinách. Aby došlo k včasnej a správnej diagnostike ochorenia alebo škodcov, musí pestovateľ vedieť čo je na vzhľade a celkovom stave jeho rastliny nenormálne. Ak je problém zistený v počiatkoch, je pravdepodobnosť úspešného liečenia oveľa väčšia. Treba však brať do úvahy, že u Orchideí dochádza k pravidelnej výmene listov, žltnutie listov môže byť teda aj úplne prirodzený jav.

Hniloba koreňov, pseudohľúz a podzemkov

Vzniká pri dlhodobejšom nadbytku vody v substráte. Zapríčinená môže byť aj pridaním infikovanej zeminy, alebo znečisteným náradím. Chorá rastlina slabne, nerastie a môže postupne dochádza k jej uhynutiu.

Rastline skontrolujeme koreňový systém a odstránime z neho postihnuté časti, ktoré sú hnedé a až kašovité. Ponecháme len pevné biele časti koreňov, ktoré dostatočne ošetríme fungicídmi. Potom Orchideu presadíme do nového substrátu a kvetináča. Choré časti zničíme.

Pleseň okvetných lístkov

Ak je prostredie, v ktorom je Orchidea pestovaná príliš teplé a vlhké môže dôjsť k napadnutiu hubou Botrytis. Ochorenie sa prejavuje hnedými až čiernymi škvrnami na okvetí. Je veľmi infekčné. Je potrebné ihneď odstrániť a zničiť okvetné lístky. Taktiež treba vhodne upraviť podmienky pestovania. Rastlinu ošetríme fungicídnym roztokom.

Čierna hniloba

Ak je na rastline dlhodobo príliš veľa stojacej vody, môžu sa na listoch objaviť čierne škvrny, ktoré sa postupne šíria po celej rastline. Postihnuté časti odstránime a zničíme, Rastlinu ošetríme fungicídnym postrekom.

Bakteriálna mäkká a hnedá hniloba

Toto ochorenie napáda Orchidey pestované v nevhodne teplom a vlhkom prostredí. Šírti sa vodou. Príznakmi sú vodnaté časti listov, ktoré sú často ohraničené žltou farbou. Toto ochorenie sa rýchlo šíri na korene a pseudohľuzy Orchideí.  Zhnité časti nepríjemne zapáchajú. Infikované časti odstránime a zničíme. Celú Orchideu a všetky poblíž stojace rastliny ošetríme vhodným fungicídom.     

Vírusové ochorenie

Viróza je najnebezpečnejšia choroba postihujúca Orchidey. Napadnutie rastliny vírusmi sa prejaví celkovo pomalým rastom, deformáciami listov i kvetov. Na listoch sa tvoria chlorotické škvrny. Vírusy na rastliny zavlečú škodce, alebo ich prenesieme infikovaným náradím. Na liečenie virózy doposiaľ nie je známy účinný prostriedok. Napadnuté rastliny treba zničiť.

Živočíšni škodcovia

Štítničky

Napádajú dospelé rastliny a škodia cicaním listov. Štítnička (patrí medzi Červce) má telo chránené voskovými výlučkami v tvare štítu. Dospelý jedinec sa prisaje na jedno miesto na celý život. Ak zistíme  ich malý výskyt, odstránime ich mechanicky, tak že ich najprv potrieme mydlovou vodou. Pri zistení veľkého množstva opakovane aplikujeme insekticídny roztok, pričom striedame účinnú látku. Do postreku pridáme zmáčadlo ptoti vosku.

Puklice 

Taktiež škodia Orchideám cicaním rastlinných štiav. Ich výskyt je signalizovaný rôznymi fyziologickými poruchami rastliny. Puklice (patria medzi Červce) majú chrbát krytý voskovými výlučkami v oválnom, alebo okrúhlom tvare. Pri malom výskyte môžeme škodcov potrieť liehom a mechanicky odstrániť. Pri veľkom výskyte vykonávame postrek insekticídmi, ktoré striedame. Do postreku pridáme zmáčadlo.

Vošky listové

Parazitujú na nadzemných častiach rastlín – na listoch, stonkách i kvetoch. Cicaním veľkého množstva štiav bránia Orchideám v zdravom raste. Na postrek sa opakovane používajú organofosfátové insekticídy, ktoré je potrebné striedať.

Vošky koreňové 

Napádajú podzemné časti Orchideí, ktoré cicaním poškodzujú. Striedavo sa aplikujú insekticídy na báze organofosfátov.

Roztoče

Vyskytujú sa prevážne na spodnej strane listov. Na ich prítomnosť upozorní jemná pavučina a to, žel listy sú ako zaprášené. Veľmi rýchlo sa množia a získavajú odolnosť voči postrekom. Zakročiť treba okamžite. Je potrebné odstrániť a zničiť napadnuté časti rastliny. Na vyhubenie roztočov  sa používa  opakovane akaricídne postreky – je potrebné ich striedať.

Profesionálne imitácie Orchideí

Nevýhodou pestovania Orchideí v našich klimatických podmienkach je, že sa tieto dekoratívne kvetiny dajú pestovať len vo vnútorných priestoroch. Umelé imitácie Orchideí, vyrábané vo veľmi, širokom sortimente, sa však dajú bezproblémovo používať aj na dotvorenie exteriérov

Imitácie rôznych druhov Orchideí je možné zakúpiť v rôznych vyhotoveniach. Jednak ako rastliny rastúce v kvetináčoch, ale aj ako samostatné rozkvitnuté vetvičky, alebo v tvare nádherných girlánd. Všetky vyrábané varianty sú v niekoľkých veľkostiach. Celkový vzhľad imitácií je na nerozoznanie od živých originálov. Na výrobu okvetných lístkov sa používajú textílie v kombinácii s plastmi. Stonky, listy a vzdušné korene sú vyrábané z kvalitných plastov za použitia najnovších technológií. Vďaka tomu, môžete ma svoju Orchideu umiestnenú všade, kde to uznáte za vhodné. Nemusíte brať ohľad na teplotu, vlhkosť, svetlo. Ďalšou výhodou imitácií Orchideí je, že nech si ich umiestnite kamkoľvek,  nevyžadujú žiadnu údržbu. Potrebujú len poutierať od prachu a oplách-nuť vodou. So zreteľom na ich dlhodobú trvácnosť sú určite dobrou voľbou.