Kontaktujte nás info@hk-green.sk

Magnólia a jej škodcovia

V predchádzajúcich častiach boli popísané príznaky a priebeh ochorení, ku ktorým môže u  Magnólií dôjsť. Išlo o antraknózu, chlorózu, múčnatku, verticiliové vädnutie zelenú škvrnitosť listov. Vysvetlili sme si čo je príčinou uvedených chorôb, ako ich správne diagnostikovať a liečiť. Taktiež sme si popísali ako týmto chorobám predchádzať.

Môže však nastať situácia, že Magnólia chradne, vädne. U konárov, listov, pukov i kvetov sa zastaví vývin. Listy sa skrúcajú a menia farbu, usychajú. Na listoch sa objavujú škvrny rôznych farieb. Objavujú  sa povlaky a pavučiny. Príčinou týchto zmien však nemusia choroby, ale rôzne druhy škodcov. Najmä menej skúsení pestovatelia Magnólií môžu mať pri určovaní príčiny týchto zmien problém. Pre ľahšiu orientáciu v problematike uvádzame jednotlivé druhy škodcov v týchto článkoch o chorobách Magnólií.

Škodcovia

Okrasné rastliny, medzi ktoré rátame aj Magnólie, sú napádané spoločnými škodcami. Rôzne druhy hmyzu, alebo iných živočíchov na nich parazitujú, spôsobujúc im rôzne poškodenia. Avšak v podstate neohrozujú celkový stav Magnólie. Rozoberieme si ako sa to na rastline prejaví ak ju napadnú roztoče,  strapky a vošky. Samozrejme si vysvetlíme aká je pomoc v boji proti týmto cudzopasníkom.

Vošky 

Tento druh hmyzu patrí medzi najčastejších a najznámejších škodcov Magnólií. Jedná sa o drobný cicavý hmyz, ktorého telo je typicky zavalité. Vošky sú prevážne zelenej farby, ale môžu byť aj sivé,  čierne alebo oranžové. Veľmi rýchlo sa množia. Napádajú mäkké tkanivá rastlín a puky. Napadnutie rastliny voškami sa prejaví na jej celkovom vzhľade. Rastlina zoslabne, vädne, žltnú jej listy. Vzhľadom k tomu, že vošky vycicajú viac štiav, než spotrebujú, objaví sa na listoch lepkavá tekutina – medovica. V týchto sladkých výlučkoch sa môžu postupne vyskytnúť huby, ktoré spôsobujú čiernu pleseň. Vošky môžu taktiež prenášať vírusové ochorenia.

Na záchranu a vyliečenie Magnólie vykonáme postrek roztokom proti voškám – vhodným insekticídom. Môžme si vybrať insekticídy na chemickej, alebo na prírodnej báze. Postrek je v prípade potreby možné opakovať.  

Roztoče  

Ak sa na vašich Magnóliach udomácnili roztoče, ich prítomnosť zistíte podľa týchto znakov: 

Vhodné podmienky pre roztoče sú v teplom suchom prostredí.

Roztoče také drobné, že ich môžete pozorovať len pomocou lupy. Veľmi rýchlo sa však množia. Nepatria medzi hmyz – sú to pavúkovce. Živia sa šťavou rastlín. Nespôsobujú priamy úhyn rastlín, poškodením listov však spôsobujú zníženie ich celkovej vitality. Liečba napadnutých rastlín nie je jednoduchá. Roztoče sa veľmi rýchlo stávajú rezistentnými voči použitým pesticídom. Aplikáciou  chemických pesticídov taktiež zničíme predátorov, ktorí sa roztočmi živia, a to: 

Vhodnejšie je použiť pesticídy na prírodnej  báze a tiež použite dravé roztoče. Napadnuté časti  Magnólie je potrebné okamžite odstrániť a zničiť. V žiadnom prípade sa nesmú použiť do kompostu.

Strapky

Tento cicavý hmyz má drobné štíhle telo dlhé max. 3 mm. Je charakteristický dvomi pármi úzkych bezfarebných krídel, ktorých okraje vyzerajú ako rozstrapkané - odtiaľ pochádza názov. Podľa druhu sú dospelé Strapky žltohnedej, alebo čiernej farby. Po tele však môžu mať aj znaky bielej, červenej, alebo čiernej farby. Larvy sa podobajú dospelým jedincom, avšak nemajú krídla. Strapky poškodzujú  rastliny cicaním rastlinných štiav. Na napadnutých častiach rastlín vznikajú drobné škvrny a jamky.  Tento hmyz môže prenosom vírusov spôsobovať vírusové ochorenia rastlín. S liečbou rastlín treba začať okamžite po zistení škodcu. Vhodné na použitie sú prípravky na báze parafinových olejov. Na chemickú ochranu sa používajú inekticídy, ktoré je treba aplikovať 3-4 razy v intervaloch 5-6 dní. Je vhodné použiť postreky s rôznou účinnou látkou, pretože tento druh škodca, nadobúda relatívne rýchlo rezistenciu voči insekticídom.

Profesionálne imitácie magnólií

Jednoznačnou výhodou imitácií rastlín ježe sa môžu v exteriéri umiestniť kamkoľvek. Nie je potrebné brať ohľad na to, či sú na vybratom stanovišti vhodné podmienky pre pestovanie tejktorej rastliny. Je možné rozhodnúť sa pre imitáciu rastliny, ktorá sa u nás nedá pestovať, alebo jej pestovanie je veľmi náročné. Imitácie sú po stránke estetickej na vysokej úrovni. Pri nákupe si môžete hneď vybrať správny tvar a veľkosť rastliny. Vzhľadom na materiál použitý na ich výrobu sú nenáročné na údržbu a bez akejkoľvek vizuálnej zmeny vydržia ozajveľmi dlho.