Kontaktujte nás info@hk-green.sk

História Vianoc

Sviatky pokoja, lásky a trávenie chvíľ s rodinou a priateľmi sa nezadržateľne blížia. Práve toto nádherné obdobie býva sprevádzané enormne veľkým stresom, ponáhľaním a zháňaním tých najlepších darčekov. 

Nie vždy však obdobie pred čarovnými Vianocami malo takúto podobu. V dnešnom článku Vám prezradíme čo to o histórii tohto nádherného a všetkými milovaného obdobia- obdobia Vianoc.

Prvým dôležitým elementom, ktorý nesmieme nespomenúť je to, odkiaľ sa vlastne tak významné obdobie roka vzalo. 

Vianoce sú označované za mix rôznych náboženských, pohanských a iných tradícii. Z iného uhla pohľadu, Vianoce sú založené na tradíciach. Tak ako aj iné sviatky sú úzko späté so začiatkom niečoho nového, inak tomu nie je ani pri Vianociach. Vianoce sa každý rok, už po stáročia slávia tesne po zimnom slnovrate, čiže nasleduje niečo nové, a to letný slnovrat. 

Pýtate sa, prečo sa práve Vianoce slávia pár dní po zimnom slnovrate, a to 24. alebo 25.decembra? Z kresťanského hľadiska je slávenie Vianoc späté s dátumom narodením Ježiša. Avšak, táto hypotéza nemusí byť podložená na reálnom fakte, keďže konkrétny dátum je neznámy. Podľa teórie kresťania vybrali dátum 25. decembra kvôli už spomínanému slnovratu. Tento dátum vybrali najmä kvôli slnovratu, od ktorého začína pribúdať Slnko. Pre nich to znamenalo príchod spasiteľa. Druhá teória je tá, že tento dátum sa vybral s prihliadnutím na slávenie Veľkej noci. Opäť, slnovrat nasleduje 9 mesiacov po rovnodennosti, blízko ktorej sa slávi Veľká noc. Tretia teória je tá, že kresťania sa snažili o prekrytie vtedy veľmi významných sviatkov ako napríklad slávenie kultu staroperzského boha slnka Mitra.

Tradícia spojená s robením betlehemov bola spopularizovaná Františkom z Assisi v už 10. storočí. Tento krásny zvyk sa rýchlosťou blesku rozšíril do celej Európy. Symboly vo farbách a všetkých spojitostiach, ktoré sa aplikovali a ešte stále aplikujú na betlehem je hneď niekoľko. Práve betlehem sa dekoruje listami, brečtanom či dokonca imelom. Farby ako červená, zelená, zlatá predstavujú symboly krvi a večného života. Dary, ktoré priniesli traja králi malému Ježišovi symbolizujú večný život. 

A čo imelo? Zdobenie imelom pochádza zo staroeurópskych mýtov a folklóru. Keď sa na rastline nachádzajú charakteristické biele bobuľky a pod touto znamenitou rastlinou pobozká pár, na znak plodnosti sa jedna z bobuľok odtrhne.

Ak sa povie slovo Vianoce, hneď sa nám v hlave vybaví najvzácnejší element. Tým elementom je stromček spojený s jeho zdobením. Mimoriadne obľúbené zdobenie stromčekov pochádza zo 7.storočia a pochádza z pohanského uctievania stromov. Sv. Bonifác vyhlásil, že namiesto dubov by sa mala uctievať jedlička, ktorej špic mieri do neba a tvar jedličky pripomína svätú trojicu.

Pojem vianočný stromček, ktorý je mimoriadne zvučný aj v 21.storočí, sa objavil až o 12.storočí neskôr- konkrétne v 19.storočí. V niektorých častiach sveta sa ako dekorácia Vianoc používa aj vianočný kaktus, či iné druhy rastlín.

Svetielka, ktoré sú taktiež charakteristickým prvkom Vianoc sú symbolom Ježiša- svetlo sveta. Z histórie však vieme, že oheň vždy patril k oslavám rovnodennosti. Táto dekorácia, ktorá je mimoriadne obľúbená mnohými má už ako je spomenuté, omnoho väčší a hlbší význam ako len nezmyselné a prehnané ozdobovanie domu, či exteriéru domu.

Vianočné piesne a koledy sú kombináciou kostolných spevov a ľudových piesní. Na popularite a obľúbenosti stúplo a začalo naberať rýchly vzostupný rast v 19.storočí. Práve v tomto období si ľudia začali spájať všetky spojitosti a hlbší spoločenský význam. Dodnes sa stretávame s vianočnými piesňami, ktoré sa ozývajú zovšadiaľ a to už minimálne mesiac pred týmto čarovným obdobím. Tento marketingový ťah je spojený s konzumerizmom, ktorému čelíme. Chytľavé melódie, ktoré sú charakteristické pre tieto skladby sú obľúbené mnohými a preto nás to dokáže spomaliť, upokojiť a v nákupných centrách tým pádom dokážeme stráviť oveľa viac času- zvyšujeme obraty obchodníkov.

A čo darčeky? Mnohí sú presvedčení, že symbolika dávania darčekov pochádza z Biblie, a to s príchodom troch kráľov do Betlehema. Pravda je však iná. Symbolika dávania darčekov nadväzuje na tradíciu starorímskeho sviatku Saturnálie na počesť boha Saturna. Obsah darčekov bol však po stáročia podobný tým dnešným. Materiálne záležitosti, ktoré boli pre danú dobu charakteriskické. Namiesto plastových hračiek si deti pod stromčekom našli často hračky z kvalitnejších materiálov ako napríklad drevo.