Kontaktujte nás info@hk-green.sk

Cyprus a jeho choroby

Cyprus (lat. Cupressus) je elegantná vždyzelená drevina. Stromy a kry z rodu Cyprusov rástli na Zemi už v pradávnych dobách. Boli tu skôr ako sa objavili prvé listnaté stromy. Rod Cyprusy patrí do čeľade Cyprusovité (lat. Cupressaceae), kam sú zaradené aj rody Cypruštekov, Tují,  Borievok, ale aj slávnych Sekvojí. Vzhľadom k tomu, že Cyprusy pochádzajú zo stredomoria, môže byť ich rast nepriaznivo ovplyvnený našimi poveternostnými podmienkami. Napriek tomu sa Cyprusy u nás pomerne hojne pestujú vysadené v exteriéroch, ale aj v kvetináčoch ako vhodný estetický doplnok terás a balkónov. Chybami, ku ktorým dochádza pri pestovaní Cyprusov, môžu byť zapríčinené ochorenia týchto drevín, alebo môže dôjsť k ich napadnutiu škodcami. Prvé príznaky zaregistrujeme na šupinách – ihliciach.

Choroby

Hniloba koreňov

Ak sme vysadili Cyprusy na miestach s prílišnou vlhkosťou pôdy, je veľmi pravdepodobné, že sa u nich časom prejaví hniloba koreňov. Toto ochorenie je zapríčinené hubami, pre ktoré sú vo vlhkej pôde vhodné podmienky pre život a rozmnožovanie. Na prevenciu tohto ochorenia je potrebné dbať už pri výsadbe Cyprusov. Pri výsadbe použijeme zdravé, chemicky ošetrené sadenice a vyberieme stanovište, ktoré nie je príliš vlhké, alebo vhodnými drenážnymi opatreniami pôdu upravíme. Pri zalievaní dbáme na to, aby sme Cyprusy nezalievali nadmerne.

Príznaky tohoto ochorenia sa prejavia na celkovom stave rastliny. Rast sa oslabí, šupiny postupne žltnú až hnednú. Výhony a celé konáre usychajú. Koreňový krčok, sa sfarbí do hrdzava až tmavohneda. Cyprus zakrpatie a skôr ci neskôr uhynie.

Pri liečení, touto chorobou napadnutých Cyprusov, musíme ošetriť koreňový systém. Choré korene sú hnedej až čiernej farby. Ak zistíme, že väčšia časť koreňov je chorá – sú až kašovité, Cyprus sa nedá zachrániť. Strom je potrebné spáliť. V prípade, že väčšia časť koreňov je zdravá, odstránime choré časti až po zdravé - pevné časti. Zdravé časti koreňov dostatočne ošetríme fungicídnym roztokom, a ak to veľkosť stromu dovolí, presadíme ho na iné, vhodnejšie miesto. Z nadzemnej časti Cyprusu taktiež odstránime všetky chorobou poznačené časti. Odstránime aj časť zdravých vetiev, aby bol zachovaný rovnovážny stav medzi oslabeným koreňovým systémom a nadzemnou časťou.    

Hnednutie a zasychanie šupín 

Toto ochorenie sa vyskytuje pomerne často u mladších jedincov. Prvé príznaky sa objavia na mladých Cyprusoch uprostred leta. Na spodných vetvách sa na hornej strane šupín objavia žlté škvrny ktoré postupne hnednú. Šupiny vyzerajú, akoby obhoreli. Preventívnou ochranou je dodržiavanie správneho režimu pestovania  – najmä čo sa týka vody. Ako prevenciu, ale aj na ošetrenie už chorobou napadnutých Cyprusov, aplikujeme vhodný fungicíd. Postihnuté časti odstránime.

Ďalšou príčinou ochorenia, pri ktorom na Cyprusoch hnedne, vysychá a odumiera ihličie je infekcia hubou Kabatina thujae. Plodnice týchto húb sú čierne, ale také malé, že ich prítomnosť zistíme len dôkladnou kontrolou. Prevážne sú následkami tohoto ochorenia postihnuté len menšie časti rastliny, ale ak je infekcia silná, môže dôjsť k uhynutiu celej rastliny. Pri liečení je potrebné odstrániť a zničiť choré  časti. Postihnuté miesta ošetrujeme fungicídnym roztokom.

Ak je Cyprus napadnutý hubou Pestalotia funerea, prejaví sa to žltnutím a hnednutím šupín a ich postupným opadávaním. Pravdepodobnejší výskyt tohto ochorenia je u jedincov, ktoré sú oslabené nesprávnym pestovaním. Postihnuté časti je potrebné odstrániť a vykonať postrek fungicídom. Je potrebné odstrániť nedostatky v pestovaní, ktoré viedli k oslabeniu dreviny.

Popísané symptómy sa však môžu na rastlinách vyskytnúť aj z iných dôvodov. Príčinou môžu byť rôzne  druhy živočíšnych škodcov, alebo nesprávne pestovanie Cyprusu. O tom však v ďalších častiach.

Profesionálne imitácie cyprusov

Ako sme zistili ochorenia sa nevyhýbajú ani Cyprusom a iným rastlinám z čeľade Cyprusovitých. Pri ich pestovaní je potrebné mať na zreteli mnoho faktorov, ktoré treba zohľadniť pri výbere vhodného stanovišťa. Rastlinu nemôžeme mať umiestnenú všade, kde by sa podľa nás hodila. Pri voľnej výsadbe, ale aj pri pestovaní menších jedincov v kvetináčoch je potrebné dbať aj na to, aby prípadná nákaza neohrozila iné okrasné, alebo úžitkové rastliny. Použitím imitácii Cyprusov, Tují,  Cypruštekov i Borievok nám veľa problémov odpadáRozmerovo (až do 210 cm) sú vhodné aj na imitáciu voľnej výsadby, a ako menšie jedince v kvetináčoch rôznych druhov a farieb, sa stále viac používajú aj na skrášlenie interiérov. V kombinácii s éterickými olejmi je ilúzia reality dokonalá. Pri údržbe je potrebné z umelých Cyprusov len občas utrieť prach a opláchnuť ich. Materiály zalo-žené na báze PE PVC  zaručujú dlhoročné vonkajšie NONSTOP použitie, nehľadiac na ročné obdobie a poveternostné vplyvy.